Vroeger en nu

In ruim 60 jaar groeide de Zangers van een eenvoudig jongenskoortje naar een succesvol gemengd jongerenkoor.

Vroeger…

De geboren Hagenaar Wim Buys verhuist eind jaren 50 naar Venray om als onderwijzer aan de slag te gaan op de St. Fransiscusschool. Al vrij snel kreeg hij van de paters Fransiscaners de opdracht om een koor op te richten en op 4 oktober 1959 was de geboorte van de Zanger(tje)s van St. Frans een feit.
Elke zondag werd de hoogmis in de Paterskerk opgeluisterd. Ook werden er regelmatig concerten gegeven en maakte het koor uitstapjes naar binnen- en buitenland.

In 1967 stond dhr. Buys aan de wieg van de Pueri Cantores in Nederland. Deze internationale organisatie stimuleert en helpt koren bij de muzikale en culturele vorming van hun leden. Vanuit de Nederlandse organisatie kwam Buys in het internationale bestuur terecht en is hij ook jarenlang voorzitter geweest van deze organisatie. Hij zorgde ervoor dat zijn Zangers van St. Frans overal bekend waren en regelmatig uitnodiging ontvingen voor concerten door heel Europa (en soms zelfs daarbuiten).

En nu…

Op dit moment bestaat het koor uit ongeveer 30 leden, variërend in leeftijd van 8 tot 50 jaar. De muzikale leiding is in handen van dirigent Jo Louppen. Ook krijgen leden elke dinsdag stemvorming van zangdocente Janine Heuts.