Over het koor

Maar wie zijn wij dan eigenlijk? Enkele jaren geleden stond in een krantenbericht dat er jonge mensen, uit heel het land, die eigenlijk met hun maatjes aan het feesten zouden moeten zijn, iedere vrijdagavond bij ons zingen. Dat is ook zo: veelal komen de koorleden er op jonge leeftijd bij en kunnen ze geen afscheid nemen van de groep zodra ze ouder worden of gaan studeren. De vrijdagavond is de vaste Zangersavond geworden, voor jong en oud dé manier om het weekend te beginnen!

Misschien is onze kracht wel dat we veel meer dan alleen een koor zijn. Doordat we niet alleen samen zingen, maar ook spellenavonden, uitjes, sponsoringactiviteiten en natuurlijk werkweekenden en koorreizen samen beleven, zijn we inmiddels een hechte groep geworden. Een hechte groep, die openstaat voor nieuwe aanwas!